Udviklingspsykologen ApS

En indsats for familier

Udviklingspsykologen tilbyder kurser, oplæring og vejledning for professionelle der arbejder med børn, unge og familier. 

Udviklingspsykologen har mere end 10 års erfaring med familiepsykologiske behandlingsmetoder og underviser ved universiteter i Danmark og Norge.

Har du interesse af oplæring eller vejledning i familiepsykologisk behandling, så tag kontakt.

Funktionel Familieterapi (FFT)

Funktionel Familieterapi er et behandlingstilbud for unge med adfærdsproblemer. Metoden er udviklet i USA og anvendes også i flere europæiske lande, deriblandt Danmark, Sverige og Norge.

Udviklingspsykologen er skandinavisk representant for FFT-metodens udviklere, FFT LLC. Gennem dette samarbejde sørger Udviklingspsykologen for organisering og gennemføring af implementeringsstøtte, undervisning og vejledning for FFT-team i Skandinavien.

I Danmark samarbejder Udviklingspsykologen med MetodeCenteret og Socialstyrelsen omkring udbredelsen af FFT. I Norge sker samarbejdet med NUBU.